ΟΡΘΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ MONDIAL FRAMEC mod. ICE PLUS DV-60