ΟΡΘΙΑ ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ MONDIAL FRAMEC mod. ICE PLUS N 40