ΚΑΤΑΨΥΞΗ MONDIAL-FRAMEC ΜΟΝΤΕΛΟ EXPO 500 NV ME MOTEΡ