ΚΑΤΑΨΥΞΗ MONDIAL-FRAMEC ΜΟΝΤΕΛΟ DELIGHT 1100 NV ME MOTEΡ