ΚΑΤΑΨΥΞΗ MONDIAL-FRAMEC ΜΟΝΤΕΛΟ EXPO 430 NV ME MOTEΡ